; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

De projectgroep van Warm in de Wijk bestaat uit Bart van de Velde, Jeroen Bremmer, Michel van Ruijven en Mirella van der Heide. Samen zijn zij verantwoordelijk voor professionele coördinatie en communicatie. Met zijn vieren bereiden ze bijeenkomsten en vergaderingen voor, voeren ze gesprekken met gemeente, provincie en andere samenwerkingspartners, maken ze afspraken en doen ze de subsidieaanvragen etc etc. Er gaan heel wat uurtjes in zitten.
Bart is aanspreekpunt bij de Werkgroep Techniek, Jeroen is de coördinator van de Werkgroep Integrale Aanpak en Michel en Mirella 'doen' samen de Werkgroep Communicatie.

 

DSCN0358

 Van links naar rechts: Bart van de Velde, Mirella van der Heide, Michel van Ruijven en Jeroen Bremmer

De leden van de projectgroep blijven, gevoed en ondersteund door de werkgroepen, in gesprek met de verschillende partijen en samenwerkingspartners.
Tijdens de eerste ALV (8 november 2018) hebben de aanwezige leden een nieuw bestuur gekozen: Eric Boessenkool, Hans Ramaker, Liesbeth Kromhout en Martijntje Smits vormen vanaf dat moment het bestuur. Jeroen Bremmer en Bart van de Velde zijn de oprichters van de Coöperatie, samen met het Wijkberaad. 


Samenstelling werkgroepen

Werkgroep Techniek: Bart van de Velde (projectgroep), Erik Busking, Jan van Woerkom, Rob Pieters
Werkgroep Integrale aanpak: Astrid van der Vleut, Duncan van Rijsbergen, Jeroen Bremmer (projectgroep), Suzanne van Dijk, Tim Willemse
Werkgroep Communicatie: Astrid Frey, Kees van Hal, Michel van Ruijven (projectgroep), Michiel van Butselaar, Mirella van der Heide (projectgroep), Saskia Hinssen en Simone van Putten

 

De opstarters - werkgroep duurzaamheid van de Vruchtenbuurt - staan ook op de foto (zomer 2016): 

 

de werkgroep

Staand: Henk van Bentem (l) en Bart van de Velde (r), zittend: Jeroen Bremmer (l) en Marinus Stulp (r). Jan Voois ontbreekt op deze foto.

 

Hun motivatie om te beginnen met verduurzaming in de Vruchtenbuurt en Warm in de Wijk:

Henk van Bentem: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we van duurzaamheid lang de vruchten zullen plukken.’

Marinus Stulp: ‘Ik vind de Vruchtenbuurt een van de mooiste vooroorlogse wijken van Den Haag. Om die toekomstbestendig te houden moeten we werken aan een duurzame warmtevoorziening.’

Jan Voois: ‘Wij wonen al bijna 40 jaar met veel plezier in de Vruchtenbuurt. Om dat in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen ook mogelijk te houden, draag ik op bescheiden wijze mijn steentje bij aan een nog groenere en toekomstbestendige woonwijk.’

Bart van de Velde: ‘In 2040 wil Den Haag klimaatneutraal zijn en na 2030 moeten de meeste huishoudens van het aardgas af. Ik ben er trots op dat we hier in de Vruchtenbuurt op dat gebied een voortrekkersrol innemen en dat we bovendien laten zien dat het ook goedkoper en comfortabeler kan.’

Jeroen Bremmer: ‘Ik wil graag dat de Vruchtenbuurt écht verduurzaamt en ik ben blij dat ik mijn kennis van dit onderwerp kan gebruiken voor de buurt waar ik met mijn gezin woon.’ 

 

Vanuit de gemeente Den Haag is Annelies van Rumpt verantwoordelijk, als projectmanager Energietransitie. Zij is werkzaam binnen de programmadirectie Energietransitie. Namens de provincie Zuid-Holland isTanja Haring betrokken. 
Zie voor een meer uitgebreid overzicht de pagina 'Samenwerkingspartners'. 

Back to Top