; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

De gemeente Den Haag heeft in 2017 onderzoek laten uitvoeren naar de manieren waarop de warmtevoorziening het beste uitgevoerd kan worden. De onderzoekers van DWA hebben zich gericht op bestaande woningen in het Statenkwartier en de Vogelwijk. Deze woningen zijn qua techniek en bouwperiode redelijk vergelijkbaar met de woningen uit de Vruchtenbuurt. Onderstaand als downloadlink de samenvatting van de belangrijkste relevante conclusies (gemaakt door de werkgroep Warm in de Wijk), het rapport en de en twee bijlages. 

 

Duurzame warmte zoals wij het in de Vruchtenbuurt willen gaan realiseren is betrekkelijk nieuw. In veel nieuwbouwprojecten worden huizen al niet meer op gas aangesloten, maar bij bestaande bouw is dat een ander verhaal. Toch komen er steeds meer projecten waar bewoners van een bestaande wijk @vangaslos willen. Bijvoorbeeld in Amsterdam, nabij de Jaap Eden- ijsbaan. In bijgaande handout staat hierover meer informatie.

Back to Top