; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Waarom duurzame warmte?

Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding die nodig is om huizen of water te verwarmen komt veel CO2 vrij, dat zorgt voor opwarming van de aarde. Bij gebruik van duurzame warmte is dat niet het geval. Duurzame warmte betekent dus een minder zware belasting voor het milieu. Deelname aan een netwerk van duurzame warmte maakt het mogelijk om uw woning een grote stap dichterbij energieneutraal te brengen. Want wist u dat zo’n tweederde van de energie die u in uw huis verbruikt, wordt gebruikt om warmte te produceren?
Tenslotte anticiperen we ook op de eindigheid van de gasvoorraad, door over te gaan op duurzame warmte.

Waar komt de warmte vandaan?

De meest voor de hand liggende optie is geothermie. Het water dat uit de grond wordt gepompt heeft een (gemiddelde) temperatuur van ongeveer 80 graden. Deze warmte kan gebruikt worden om water op te warmen naar een temperatuur die geschikt is voor woningen. Via een warmtenetwerk wordt dit warme water naar de woningen getransporteerd. Omdat de geothermiecentrale aan de Leyweg niet beschikbaar is, wordt onderzocht (samen met de gemeente) op welke locatie(s) een nieuwe bron aangelegd kan worden. Ook bekijkt de Werkgroep Duurzame energie en de andere projectpartners alternatieve bronnen (bv biomassa of de restwarmte van de Maasvlakte).

Hoe werkt de levering aan mijn woning?

Duurzame warmte – in het ideale geval met een temperatuur van circa 80 graden -  komt de woning binnen via een afleverleiding. In een zogenaamde afleverset in de woning wordt de warmte van de afleverleiding overgedragen aan het water dat door de radiatoren in de woning loopt. Het afgekoelde water gaat via de afleverset  terug het leidingennet in. U merkt dus geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt, maar een afleverset. Hier komt bij dat de afleverset een stuk kleiner is dan een cv-ketel. De cv-ketel kan weg! 

Kan ik op gas blijven koken?

Dit is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. We streven ernaar om het gasnet in de transitiefase te behouden – naast het warmtenetwerk. Als dit haalbaar blijkt, dan is het mogelijk dat  u  op gas kunt blijven koken als u dat wilt. Het alternatief is het gas helemaal laten afsluiten en overstappen op een vorm van elektrisch koken, bijvoorbeeld inductiekoken. Dan hoeft u geen vastrecht meer te betalen voor gas.

Is er altijd voldoende warmte beschikbaar?

Dit moet wat ons betreft gegarandeerd zijn. We werken aan een hoge betrouwbaarheid van het netwerk en een hoge leveringszekerheid van warmte. Om een hoge leveringszekerheid te organiseren, zijn extra installaties nodig voor momenten waarop de warmtevraag op zijn hoogst is. Een collectieve gasketel is een voorbeeld van een extra installatie, die ervoor kan zorgen dat alle woningen die aangesloten zijn op het warmtenet ook écht altijd warmte hebben.

Wat betaal ik voor duurzame warmte?

De kosten van duurzame warmte zijn lager dan de kosten voor gas, dat is ons uitgangspunt.  Ook onderzoeken we of het mogelijk is de warmte te leveren via een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Bewoners die dat willen, kunnen wellicht ook mee-investeren en daarmee hun energiekosten in de toekomst verlagen.

Wie legt het netwerk aan en wat merken we daarvan in de Vruchtenbuurt?

Alliander DGO zorgt voor de aanleg van het warmtenetwerk van de duurzame warmtebron naar de woningen. Voor de aanleg moeten de straten tijdelijk open. Alliander DGO streeft ernaar dit zo snel mogelijk te doen en zoveel mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden van de gemeente.

Wanneer is het beschikbaar?

We streven ernaar binnen twee jaar met een netwerk van duurzame warmte te beginnen. Dat lijkt misschien lang, maar in de tussentijd moet er veel gebeuren. Allereerst moeten we zeker weten dat er voldoende animo is, onder bewoners, ondernemers, VVE’s en maatschappelijke instellingen in en rond de Vruchtenbuurt. Pas dan verricht Alliander DGO de (kostbare) vereiste haalbaarheidsstudies en worden uitgebreide technische berekeningen gedaan. En als die uitgevoerd zijn, weten we of het ook écht kan doorgaan. Daarna moet het netwerk nog worden aangelegd. We hebben dus nog een lange weg te gaan.

 

 

Nog meer vragen en antwoorden leest u hier op de site van Warmtestad, een initiatief van Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. 

 

Back to Top