; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Zet m op zeventig 2

Zodra de resultaten bekend zijn, worden ze op deze pagina gepubliceerd.
Onderzoeksresultaten hebben betrekking op de binnentemperatuur in de deelnemende huizen, en ook op het gevoel van comfort. Daarnaast wordt wellicht ook inzichtelijk of er, door de CV lager in te stellen, minder of meer energie wordt verbruikt.

Zet m op zeventig 2

Bewoners hebben verschillende redenen om mee te doen met Zet 'm op 70!

  1. Een bijdrage leveren aan de voortgang van Warm in de Wijk
  2. Zelf ervaren hoe het (ongeveer) zal zijn als het huis verwarmd gaat worden via een warmtenetwerk in de wijk
  3. Onderzoeken of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om comfort te behouden
  4. Energie besparen
  5. Gratis advies krijgen van HOOM over energiebesparing, afgestemd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden 

Tijdens de pilot gaan we in gesprek met de deelnemers om hun ervaringen te horen. En die delen we uiteraard op de website en op andere manieren.

 

Zet m op zeventig 2 

Heel Nederland gaat van het aardgas af, en in de Vruchtenbuurt behoren we tot de voorlopers. Vanuit het bewonersinitiatief Warm in de Wijk zijn we bezig met de ontwikkeling van een warmtenetwerk dat bedoeld is om huizen te verwarmen. Het netwerk dat we beogen is een zogenaamd hoogtemperatuur-warmtenetwerk. Dat betekent dat er water met een temperatuur van ongeveer 70 graden de huizen instroomt. Onderzoek wijst uit dat een warmtenetwerk van70 graden waarschijnlijk de meest efficiënte en goedkope manier is om ‘ons type huizen’ (oude huizen, matig geïsoleerd, in een dichtbebouwde omgeving) te verwarmen.
Behoud van comfort is één van de belangrijke uitgangspunten bij het overstappen naar duurzame warmte. Sommige bewoners maken zich zorgen en vragen zich af of dat mogelijk is: ‘Krijg ik mijn huis wel warm?’ is een vaak gestelde vraag.


Daarom zijn we gestart met 'Zet 'm op 70!'
Gedurende drie maanden wordt er getest wat het met het gevoel van comfort en met de temperatuur in hun huis doet als er wordt verwarmd met een CV-ketel die ingesteld staat op 70 graden (in plaats van 80 of 85 graden, wat gebruikelijk is). Op die manier kunnen bewoners zich voorbereiden op de komst van een netwerk, en ook beoordelen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om de huizen op temperatuur te houden. 70 buurtbewoners nemen deel aan deze 'pilot’.

Zet m op zeventig 2

De proef start begin december. Deelnemers vullen een vragenlijst in en ook tussentijds en aan het einde beantwoorden zij enkele vragen. De temperatuur binnen én buiten wordt bijgehouden via een automatische sensor. In de eerste week van januari komt er een installateur langs, om de ketel op 70 graden in te stellen – de meeste ketels leveren nu water met een temperatuur van ongeveer 85 graden. Aan het einde van de proef, eind februari, worden de resultaten verzameld en geanalyseerd, en kan de ketel teruggezet worden naar de oorspronkelijke temperatuur. We hopen daarmee een beeld te krijgen van de invloed van het netwerk op comfortbeleving en binnentemperatuur in de verschillende huizen in de Vruchtenbuurt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het WaterLab van de TU Delft. 

Back to Top