; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Samenwerkingspartners en gesprekspartners

De werkgroep duurzaamheid kan natuurlijk niet in zijn eentje een netwerk van duurzame warmte realsieren. Om onze plannen uit te kunnen voeren hebben we de hulp nodig van verschillende partijen - voor kennis en expertise, om het netwerk aan te leggen en te beheren, om het te onderhouden en de aanleg te financieren. We zijn daarvoor op alle niveaus in gesprek met verschillende (grote) partijen. Onder andere met: 

 

Alliander DGO

Samen met partners ontwikkelt Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) open netwerken voor het transport van o.a. warmte, koude, biogas, stoom en CO2..Alliander DGO realiseert, beheert en exploiteert deze energienetwerken. Hun positie is onafhankelijk: zij zijn geen producent, noch leverancier. Alliander DGO legt letterlijk en figuurlijk verbindingen tussen overheden, gebiedseigenaren, aanbieders en gebruikers van duurzame energie.

Alliander DGO werkt graag samen met de werkgroep Duurzaamheid van Wijkberaad Vruchtenbuurt om de kans op een duurzaam warmtenet in de wijk te vergroten. De bewoners van de Vruchtenbuurt nemen met dit initiatief de toekomst van de warmtevoorziening in hun wijk in eigen handen. Alliander DGO gelooft in de betrokkenheid van de bewoner in de transitie van aardgas naar duurzame warmte-opties. Door dit project te ondersteunen draagt Alliander DGO hier aan bij.

Meer weten over Alliander DGO? Klik hier!

Gemeente Den Haag

Provincie Zuid-Holland

Eneco

Stedin

Back to Top