; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Samenwerkingspartners en gesprekspartners

De werkgroep duurzaamheid kan natuurlijk niet in zijn eentje een netwerk van duurzame warmte realsieren. Om onze plannen uit te kunnen voeren hebben we de hulp nodig van verschillende partijen - voor kennis en expertise, om het netwerk aan te leggen en te beheren, om het te onderhouden en de aanleg te financieren. We zijn daarvoor op alle niveaus in gesprek met verschillende (grote) partijen. Onder andere met: 

 

Alliander DGO

Samen met partners ontwikkelt Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) open netwerken voor het transport van o.a. warmte, koude, biogas, stoom en CO2..Alliander DGO realiseert, beheert en exploiteert deze energienetwerken. Hun positie is onafhankelijk: zij zijn geen producent, noch leverancier. Alliander DGO legt letterlijk en figuurlijk verbindingen tussen overheden, gebiedseigenaren, aanbieders en gebruikers van duurzame energie.

Alliander DGO heeft in de eerste fase van het project samengewerkt met de werkgroep Duurzaamheid van Wijkberaad Vruchtenbuurt om de kans op een duurzaam warmtenet in de wijk te vergroten. De bewoners van de Vruchtenbuurt nemen met dit initiatief de toekomst van de warmtevoorziening in hun wijk in eigen handen. Alliander DGO gelooft in de betrokkenheid van de bewoner in de transitie van aardgas naar duurzame warmte-opties. Door dit project te ondersteunen heeft Alliander DGO hier aan bijgedragen.

Vanaf de zomer van 2018 neemt Alliander DGO een andere positie in. Netwerkbedrijf Stedin verkent de mogelijkheden om op dezelfde wijze bij te dragen aan Warm in de Wijk.

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag is een van de belangrijkste samenwerkingspartners. In het Coalitieakkoord dat in 2018 werd opgesteld staan tien wijken genoemd die als eerste van het gas af gaan. De Vruchtenbuurt is een van deze wijken. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig en de leden van de projectgroep Warm in de Wijk hebben regelmatig overleg. Ook komen de projectleiders van de verschillende projecten regelmatig bijeen, om informatie en kennis met elkaar te delen. Duurzaam Den Haag speelt hierin een belangrijke rol.

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft, via het programma Energietransitie, zowel in de eerste als de tweede fase een (financiële) bijdrage geleverd.

HAL, Eneco, Stedin en Dunea denken mee over mogelijkheden een duurzaam warmtenet te realiseren.

 

  • Jeroen Bremmer is voorzitter van de werkgroep duurzaamheid van het wijkberaad.
  • Henk van Bentem is secretaris van het Wijkberaad, en tevens lid van de werkgroep duurzaamheid.

U kunt de werkgroep duurzaamheid bereiken door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Wijkberaad Vruchtenbuurt draagt bij aan een leefbare, schone en veilige Vruchtenbuurt. Het behouden van het goede woon- en samenlevingsklimaat is het hoofddoel. Het Wijkberaad Vruchtenbuurt wil zichtbaar zijn in de wijk door een rol die gekenmerkt wordt door het organiseren en stimuleren van allerlei activiteiten die een toegevoegde waarde leveren aan het met plezier wonen en leven in de wijk.  Het accent ligt daarbij op sociale en culturele activiteiten (geen feesten en partijen), waarin andere organisaties niet voorzien. De activiteiten worden vooral door en voor bewoners uitgevoerd.

Onder de vlag van het Wijkberaad opereren verschillende werkgroepen, waarvan de werkgroep duurzaamheid er een is. De projecten van de werkgroep duurzaamheid (het faciliteren van Energy parties, de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen) en de plannen voor een netwerk van duurzame warmte sluiten aan bij de doelstelling van het Wijkberaad. 

de werkgroep

Staand: Henk van Bentem (l) en Bart van de Velde (r), zittend: Jeroen Bremmer (l) en Marinus Stulp (r). Jan Voois ontbreekt op deze foto.

Henk van Bentem: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we van duurzaamheid lang de vruchten zullen plukken.’

Marinus Stulp: ‘Ik vind de Vruchtenbuurt een van de mooiste vooroorlogse wijken van Den Haag. Om die toekomstbestendig te houden moeten we werken aan een duurzame warmtevoorziening.’

Jan Voois: ‘Wij wonen al bijna 40 jaar met veel plezier in de Vruchtenbuurt. Om dat in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen ook mogelijk te houden, draag ik op bescheiden wijze mijn steentje bij aan een nog groenere en toekomstbestendige woonwijk.’

Bart van de Velde: ‘In 2040 wil Den Haag klimaatneutraal zijn en na 2030 moeten de meeste huishoudens van het aardgas af. Ik ben er trots op dat we hier in de Vruchtenbuurt op dat gebied een voortrekkersrol innemen en dat we bovendien laten zien dat het ook goedkoper en comfortabeler kan.’

Jeroen Bremmer: ‘Ik wil graag dat de Vruchtenbuurt écht verduurzaamt en ik ben blij dat ik mijn kennis van dit onderwerp kan gebruiken voor de buurt waar ik met mijn gezin woon.’ 

 

Michel van Ruijven en Mirella van der Heide helpen de werkgroep met de communicatie rondom Warm in de Wijk.
Ingrid van Prooijen vertegenwoordigt Alliander DGO.
Namens de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag zijn Tanja Haring en Jonna Zwetsloot actief. 

Back to Top