; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

De ontwikkelingen op hoofdlijnen en in chronologische volgorde:

November 2018
Start van de Campagne 'Zet 'm op 70!', waarin 70 buurtbewoners deelnemen aan een proef en testen wat het met hun comfort en de binnentemperatuur van hun huis doet, als de CV op 70 graden wordt ingesteld (vergelijkbaar met de situatie die ontstaat als er een warmtenetwerk is).
Tijdens de eerste Algemene LedenVeragdering vand e Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt wordt een nieuw bestuur gekozen en het jaarplan voor 2019 gepresenteerd.. 

Oktober 2018
Het ministerie van BZK maakt bekend welke wijken als eerste van het aardgas afgaan. De Vruchtenbuurt krijgt geen koplopersproject. Samen met de gemeente bespreken we welke stappen we nu wel kunnen zetten. 

September 2018
Twee bewonersbijeenkomsten voor de Vruchtenbuurt, met op beide bijeenkomsten een bijdrage van de gemeente. Het enthousiasme groeit en de betrokkenheid is groot.

Juli 2018
Aanvraag BZK (door de gemeente) om een koplopersproject energietransitie uit te voeren. In oktober wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd worden. 

Mei 2018
Haalbaarheidsonderzoek van IF Technology laat zien dat een combinatie van restwarmte, warmte van oppervlaktewater en warmte van rivierwater dat door leidingen stroomt, bron zouden kunnen zijn voor warmte in de Vruchtenbuurt.
Tientallen buurtbewoners nemen zitting in de drie werkgroepen en een aspirant-bestuur voor de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt.

Maart 2018
Warmtecoöperatie officieel opgericht

Februari 2018
Ondertekening convenant met de makelaars uit de Vruchtenbuurt
Deelname Nieuw Haags Energieakkoord
De Vruchtenbuurt wordt er warm van: 300e bewoners doet mee!

Januari 2018
Meedenksessie over oprichting warmtecoöperatie
Twee informatiebijeenkomsten voor de wijk, voorinschrijving warmtecoöperatie

November 2017
Meedenksessie over oprichting warmtecoöperatie
Warm in de Wijk bij Lampionnenoptocht Vlierboomstraat 10 november

Oktober 2017
Gastlessen over duurzaamheid en energie op OBS De Vlierboom en CBS De Vliermeent. Lees het verslag hier.
Ontwikkelen business case
Onderzoek gemeente Den Haag naar geschikte locaties voor geothermie in Den Haag

September 2017
Informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners op 22 en 26 september. Lees het verslag hier.
Verkenning olv Berenschot over oprichten warmtecoöperatie

Augustus 2017
Subsidietoekenning van de provincie Zuid-Holland om het initiatief 

Juli 2017
Gesprekken met gemeente, Alliander DGO en provincie over financiële ondersteuning en volgende fase
Nog meer bekendheid voor Warm in de Wijk leidt tot de 160e aanmelding
Plannen in ontwikkeling voor oprichten warmtecoöperatie

Juni 2017
Mobiliseren van bewoners: bij 300 geregistreerde belangstellenden gaat het initiatief een volgende fase in, richting realisatie
Aanwezig op Fruit festival (10 juni) en Proef de zomer! (24 juni)
Gesprekken met onder andere de provincie Zuid-Holland en klimaatbureau HIER opgewekt

Mei 2017
Start uitvoering communicatieplan om bewoners te betrekken en informeren
Subsidieaanvraag aan provincie Zuid-Holland voor co-financiering van de volgende fase

April 2017
Gesprekken met Alliander DGO en Eneco over gebruik restwarmte voor het netwerk van de Vruchtenbuurt
Gesprekken met provincie over mogelijke financiële ondersteuning

Maart 2017
HAL (Haagse Aardwarmte Leyweg) besluit alle warmte te verkopen aan Eneco, en niet aan het wijkinitiatief

December 2016
Ondertekening ‘Letter of Intent’ tussen Alliander DGO en Wijkberaad Vruchtenbuurt om gezamenlijk een netwerk van duurzame warmte te realiseren

November 2016
De werkgroep duurzaamheid overhandigt samenwerkingspamflet aan verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller tijdens Nationaal Warmtecongres

Mei 2016
Eerste gesprekken over aanleggen van netwerk duurzame warmte in de Vruchtenbuurt

Back to Top