; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Bewoners van de Vruchtenbuurt zijn actief op het gebied van duurzame energie. Vanuit het wijkberaad is een klankbordgroep ontstaan – de werkgroep duurzaamheid - die de afgelopen jaren al meerdere initiatieven op het gebied van duurzaamheid heeft ontwikkeld in de wijk. Zo is er een inkoopcollectief voor zonnepanelen opgezet en zijn er verschillende energy party’s in de wijk gehouden, waarna bewoners in hun eigen huis met energiebesparing aan de slag konden. Zo wordt op een duurzame manier elektriciteit opgewekt en energie en warmte bespaard.

Bij de gemeente Den Haag is begin 2016 subsidie aangevraagd om een volgend initiatief te starten:  onderzoeken hoe groot het animo is om de Vruchtenbuurt aan te sluiten op een netwerk van duurzame warmte. Dit is met name interessant voor een wijk als de Vruchtenbuurt, waar veel (oude) huizen staan, die niet optimaal zijn geïsoleerd. Ook al zijn er energiebesparende maatregelen genomen, de warmtevraag blijft relatief hoog. Om deze warmtevraag toch te verduurzamen, is de klankbordgroep samen met Alliander DGO aan het onderzoeken hoe zij gezamenlijk een warmtenet in de Vruchtenbuurt kunnen realiseren.

Het uiteindelijke doel van het project is het ontwikkelen van een duurzaam lokaal warmtenet waar de Vruchtenbuurt (en aangrenzende gebieden) op kunnen aansluiten.

Back to Top