; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Op deze website wordt u geïnformeerd over voortgang en ontwikkelingen binnen ons initiatief om de Vruchtenbuurt nóg duurzamer te maken. Op de homepage (link) staat een agenda, met daarop de informatie bijeenkomsten en andere relevante gebeurtenissen.

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de werkgroep via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waarom duurzame warmte?

Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding die nodig is om huizen of water te verwarmen komt veel CO2 vrij, dat zorgt voor opwarming van de aarde. Bij gebruik van duurzame warmte is dat niet het geval. Duurzame warmte betekent dus een minder zware belasting voor het milieu. Deelname aan een netwerk van duurzame warmte maakt het mogelijk om uw woning een grote stap dichterbij energieneutraal te brengen. Want wist u dat zo’n tweederde van de energie die u in uw huis verbruikt, wordt gebruikt om warmte te produceren?
Tenslotte anticiperen we ook op de eindigheid van de gasvoorraad, door over te gaan op duurzame warmte.

Waar komt de warmte vandaan?

De meest voor de hand liggende optie is geothermie. Het water dat uit de grond wordt gepompt heeft een (gemiddelde) temperatuur van ongeveer 80 graden. Deze warmte kan gebruikt worden om water op te warmen naar een temperatuur die geschikt is voor woningen. Via een warmtenetwerk wordt dit warme water naar de woningen getransporteerd. Omdat de geothermiecentrale aan de Leyweg niet beschikbaar is, wordt onderzocht (samen met de gemeente) op welke locatie(s) een nieuwe bron aangelegd kan worden. Ook bekijkt de Werkgroep Duurzame energie en de andere projectpartners alternatieve bronnen (bv biomassa of de restwarmte van de Maasvlakte).

Hoe werkt de levering aan mijn woning?

Duurzame warmte – in het ideale geval met een temperatuur van circa 80 graden -  komt de woning binnen via een afleverleiding. In een zogenaamde afleverset in de woning wordt de warmte van de afleverleiding overgedragen aan het water dat door de radiatoren in de woning loopt. Het afgekoelde water gaat via de afleverset  terug het leidingennet in. U merkt dus geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt, maar een afleverset. Hier komt bij dat de afleverset een stuk kleiner is dan een cv-ketel. De cv-ketel kan weg! 

Kan ik op gas blijven koken?

Dit is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. We streven ernaar om het gasnet in de transitiefase te behouden – naast het warmtenetwerk. Als dit haalbaar blijkt, dan is het mogelijk dat  u  op gas kunt blijven koken als u dat wilt. Het alternatief is het gas helemaal laten afsluiten en overstappen op een vorm van elektrisch koken, bijvoorbeeld inductiekoken. Dan hoeft u geen vastrecht meer te betalen voor gas.

Is er altijd voldoende warmte beschikbaar?

Dit moet wat ons betreft gegarandeerd zijn. We werken aan een hoge betrouwbaarheid van het netwerk en een hoge leveringszekerheid van warmte. Om een hoge leveringszekerheid te organiseren, zijn extra installaties nodig voor momenten waarop de warmtevraag op zijn hoogst is. Een collectieve gasketel is een voorbeeld van een extra installatie, die ervoor kan zorgen dat alle woningen die aangesloten zijn op het warmtenet ook écht altijd warmte hebben.

Wat betaal ik voor duurzame warmte?

De kosten van duurzame warmte zijn lager dan de kosten voor gas, dat is ons uitgangspunt.  Ook onderzoeken we of het mogelijk is de warmte te leveren via een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Bewoners die dat willen, kunnen wellicht ook mee-investeren en daarmee hun energiekosten in de toekomst verlagen.

Wie legt het netwerk aan en wat merken we daarvan in de Vruchtenbuurt?

Alliander DGO zorgt voor de aanleg van het warmtenetwerk van de duurzame warmtebron naar de woningen. Voor de aanleg moeten de straten tijdelijk open. Alliander DGO streeft ernaar dit zo snel mogelijk te doen en zoveel mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden van de gemeente.

Wanneer is het beschikbaar?

We streven ernaar binnen twee jaar met een netwerk van duurzame warmte te beginnen. Dat lijkt misschien lang, maar in de tussentijd moet er veel gebeuren. Allereerst moeten we zeker weten dat er voldoende animo is, onder bewoners, ondernemers, VVE’s en maatschappelijke instellingen in en rond de Vruchtenbuurt. Pas dan verricht Alliander DGO de (kostbare) vereiste haalbaarheidsstudies en worden uitgebreide technische berekeningen gedaan. En als die uitgevoerd zijn, weten we of het ook écht kan doorgaan. Daarna moet het netwerk nog worden aangelegd. We hebben dus nog een lange weg te gaan.

 

 

Nog meer vragen en antwoorden leest u hier op de site van Warmtestad, een initiatief van Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. 

 

Bewoners van de Vruchtenbuurt zijn actief op het gebied van duurzame energie. Vanuit het wijkberaad heeft de werkgroep duurzaamheid de afgelopen jaren al meerdere initiatieven op het gebied van duurzaamheid ontwikkeld voor de wijk. Zo is er een inkoopcollectief voor zonnepanelen opgezet en zijn er samen met 070-Energiek verschillende energy party’s in de wijk gehouden, waarna bewoners in hun eigen huis met energiebesparing aan de slag konden. Zo wordt op een duurzame manier elektriciteit opgewekt en energie en warmte bespaard.

Met ondersteuning van onder andere de gemeente Den Haag is begin 2016 een volgend initiatief gestart: de Vruchtenbuurt wil #vangaslos. Daarom begonnen we met een onderzoek hoe groot het animo is om de Vruchtenbuurt aan te sluiten op een netwerk van duurzame warmte. Dit is met name interessant voor een wijk als de Vruchtenbuurt, waar veel (oude) huizen staan, die niet optimaal zijn geïsoleerd. Ook al zijn er energiebesparende maatregelen genomen, de warmtevraag blijft relatief hoog. Om deze warmtevraag toch te verduurzamen, is de werkgroep gestart met 'Warm in de Wijk'. Al snel werd besloten om er een écht grootschalig en collectief project van te maken. Verschillende professionele partners raakten betrokken en anno 2018 doen onder andere Dunea, Stedin, de gemeente en de provincie Zuid-Holland mee met Warm in de Wijk. Samen zetten we stappen om een warmtenet in de Vruchtenbuurt te kunnen realiseren.

Het uiteindelijke doel van het project is het ontwikkelen van een duurzaam lokaal warmtenet waar we de Vruchtenbuurt (en aangrenzende gebieden) op kunnen aansluiten.

De ontwikkelingen op hoofdlijnen en in chronologische volgorde:

November 2018
Start van de Campagne 'Zet 'm op 70!', waarin 70 buurtbewoners deelnemen aan een proef en testen wat het met hun comfort en de binnentemperatuur van hun huis doet, als de CV op 70 graden wordt ingesteld (vergelijkbaar met de situatie die ontstaat als er een warmtenetwerk is).
Tijdens de eerste Algemene LedenVeragdering vand e Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt wordt een nieuw bestuur gekozen en het jaarplan voor 2019 gepresenteerd.. 

Oktober 2018
Het ministerie van BZK maakt bekend welke wijken als eerste van het aardgas afgaan. De Vruchtenbuurt krijgt geen koplopersproject. Samen met de gemeente bespreken we welke stappen we nu wel kunnen zetten. 

September 2018
Twee bewonersbijeenkomsten voor de Vruchtenbuurt, met op beide bijeenkomsten een bijdrage van de gemeente. Het enthousiasme groeit en de betrokkenheid is groot.

Juli 2018
Aanvraag BZK (door de gemeente) om een koplopersproject energietransitie uit te voeren. In oktober wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd worden. 

Mei 2018
Haalbaarheidsonderzoek van IF Technology laat zien dat een combinatie van restwarmte, warmte van oppervlaktewater en warmte van rivierwater dat door leidingen stroomt, bron zouden kunnen zijn voor warmte in de Vruchtenbuurt.
Tientallen buurtbewoners nemen zitting in de drie werkgroepen en een aspirant-bestuur voor de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt.

Maart 2018
Warmtecoöperatie officieel opgericht

Februari 2018
Ondertekening convenant met de makelaars uit de Vruchtenbuurt
Deelname Nieuw Haags Energieakkoord
De Vruchtenbuurt wordt er warm van: 300e bewoners doet mee!

Januari 2018
Meedenksessie over oprichting warmtecoöperatie
Twee informatiebijeenkomsten voor de wijk, voorinschrijving warmtecoöperatie

November 2017
Meedenksessie over oprichting warmtecoöperatie
Warm in de Wijk bij Lampionnenoptocht Vlierboomstraat 10 november

Oktober 2017
Gastlessen over duurzaamheid en energie op OBS De Vlierboom en CBS De Vliermeent. Lees het verslag hier.
Ontwikkelen business case
Onderzoek gemeente Den Haag naar geschikte locaties voor geothermie in Den Haag

September 2017
Informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners op 22 en 26 september. Lees het verslag hier.
Verkenning olv Berenschot over oprichten warmtecoöperatie

Augustus 2017
Subsidietoekenning van de provincie Zuid-Holland om het initiatief 

Juli 2017
Gesprekken met gemeente, Alliander DGO en provincie over financiële ondersteuning en volgende fase
Nog meer bekendheid voor Warm in de Wijk leidt tot de 160e aanmelding
Plannen in ontwikkeling voor oprichten warmtecoöperatie

Juni 2017
Mobiliseren van bewoners: bij 300 geregistreerde belangstellenden gaat het initiatief een volgende fase in, richting realisatie
Aanwezig op Fruit festival (10 juni) en Proef de zomer! (24 juni)
Gesprekken met onder andere de provincie Zuid-Holland en klimaatbureau HIER opgewekt

Mei 2017
Start uitvoering communicatieplan om bewoners te betrekken en informeren
Subsidieaanvraag aan provincie Zuid-Holland voor co-financiering van de volgende fase

April 2017
Gesprekken met Alliander DGO en Eneco over gebruik restwarmte voor het netwerk van de Vruchtenbuurt
Gesprekken met provincie over mogelijke financiële ondersteuning

Maart 2017
HAL (Haagse Aardwarmte Leyweg) besluit alle warmte te verkopen aan Eneco, en niet aan het wijkinitiatief

December 2016
Ondertekening ‘Letter of Intent’ tussen Alliander DGO en Wijkberaad Vruchtenbuurt om gezamenlijk een netwerk van duurzame warmte te realiseren

November 2016
De werkgroep duurzaamheid overhandigt samenwerkingspamflet aan verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller tijdens Nationaal Warmtecongres

Mei 2016
Eerste gesprekken over aanleggen van netwerk duurzame warmte in de Vruchtenbuurt

Back to Top