; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

De ALV die gepland stond voor 12 november is verschoven naar een later moment: 26 november. Dat geeft het bestuur iets meer tijd voor een goede voorbereiding. In plaats van de ALV te houden, zijn bewoners nu van harte uitgenodigd om mee te discussiëren over twee belangrijke vragen:

Welke voorwaarden kunnen (en willen) we als coöperatie stellen aan het collectieve warmtenet?
Willen we ook onderdelen zelf in beheer en eigendom nemen, en wat betekent dit voor ons?

U van harte welkom! Meer informatie staat in deze uitnodiging.

Back to Top